16 | 01 | 2019

สภาพภูมิศาสตร์

สภาพภูมิศาสตร์

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 ม่วงสามสิบ , หมู่2 หนองหัวลิง , หมู่3 โนนค้อ , หมู่4 หนองขอน , หมู่5 ม่วงสามสิบ , หมู่6 ตำแย , หมู่7 เหล่าข้าว , หมู่8 เทพา , หมู่9 ดอนยูง , หมู่10 ม่วงสามสิบ , หมู่11 ตำแย
จำนวนประชากรใน ตำบลม่วงสามสิบ
  จำนวนหลังคาเรือน : 1,453 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 6,177 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 632 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 273 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 168 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 29 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 1 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,513 คน   จำนวนผู้พิการ : 121 คน
 
ข่าวเด่นเมืองอุบล
ข่าวรอบเมืองอุบล
ข่าวทั่วไป
นายกเทศมนตรี
สถิติการเข้าชมเว็บ
Articles View Hits
21574
แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน